Jyoti Niketan Community Health Centre

C/o Jyoti Niketan Ashram, Kiyara, Kareilly (P.O.), Bareilly (Dt.) – 243 404, (U.P.)

Mem. No. UP-128