St. Mary’s Health Centre

Bazpur (P.O.), Udham Singh Nagar (Dt.) – 262 401, Uttarakhand

Mem. No. UT-105