Dilasa Chikitsalay

Buvakhal (P.O.), Pauri Garhwal (Dt.) – 246 001, Uttarakhand

Mem. No. UT-115