Prema Ashram Chikitsalaya

Dumrikhas, Sardar Nagar (P.O.), Gorakhpur (Dt.), (U.P.) – 273 202

Mem. No. UP-161